zondag 19 oktober 2014

Keizer Karel schaakmat in Nijmegen

Karel de Grote was afkomstig uit het geslacht der Karolingen die na de Merovingen en de Pepiniden aan de macht kwamen. Hij leefde van 747/748 – 28 januari 814. Vanaf 9 okt. 768 was hij koning van de Franken en vanaf 25 dec. 800 keizer van het Westen. Karels volledige titel luidde vanaf die tijd: Karolus serenissimus Augustus a Deo coronatus magnus pacificus imperator Romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam dei rex Francorum atque Langobardorum (vrij vertaald: „Karel, doorluchtige Augustus, door God gekroond, grote vrede stichtende keizer, het Romeinse Rijk regerend, bij Gods genade ook koning van de Franken en Langobarden”). Zijn laatste rustplaats is de Paltskapel van de Mariakerk van Aken. Op initiatief van keizer Frederik Barbarossa werd Karel de Grote op 29 december 1165 door de tegenpaus Paschalis III heilig verklaard.

Doordat hij zich inzette voor het herstel van de zeven vrije kunsten, astronomie, muziek, grammatica, geometrie, retorica, dialectiek en de aritmetica, was het schaken in opkomst. Vanaf de 11deeeuw hoorde het schaken tot de zeven verplichte hoofse vaardigheden waarover een ridder diende te beschikken. Het schaken werd snel populair bij hoog adellijke mannen en vrouwen.
De oervorm van schaken is duizenden jaren oud, de oudste herkenbare variant is vermoedelijk Perzisch.
De huidige vorm van het schaakspel ontstond aan het eind van de 15e eeuw in Frankrijk, toen de dame met de huidige machtige mogelijkheden haar intrede deed. Daarom wordt schaken ook wel een koninklijk spel genoemd.

Karel de Grote had een paleis in Nijmegen. Dit jaar herdenkt Nijmegen de 1200ste sterfdag van de man die de grondlegger van ons huidige Europa wordt genoemd, door middel van een Karel de Grote jaar. Voor de festiviteiten is er een vervanger gecast. Zo was hij o.a. te bewonderen tijdens de Blijde Incomste waarin ik ook meeliep. Kijk en vergelijk.http://www.gelderlander.nl/extra/2.14631
Tijdens het gebroeders van Limburg festival speelde schaken ook een rol, zo was er een lezing, levend schaken en kon je middeleeuws schaken en zelf strijden tegen de koning. Schaakmat!

Bronnen:
1 opmerking: