vrijdag 6 februari 2015

Op zoek naar de ziel van de Vikingen

Het beeld dat wij van de Vikingen hebben bestaat uit plunderende bendes met gehoornde helmen op hun hoofd. Archeologische vondsten werpen nieuw licht op de zaak en laten zien dat het uitmuntende handelaren en voortreffelijke ambachtsmensen waren. Ze hielden zich o.a. bezig met sieraden maken, zwaarden smeden, weven, hout bewerken, en dreven handel zelfs tot aan Istanbul. Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren (BE) laat met een grote video-installatie deze ambachtsmensen aan het werk zien. De objecten in de tentoonstelling ademen de sfeer van vakmanschap.

Op Viking gaan
De tentoonstelling gaat over een volk dat zichzelf nooit Viking genoemd heeft. Wel komt de naam die wij hun geven voor in hun geschriften, maar betekent zoiets als: ‘op reis gaan’. ‘Op viking gaan’, kon dus ook op vrouwen en kinderen slaan. Dat de vrouw een belangrijke rol speelde bewijzen o.a. de vele teruggevonden sleutels. De vrouw des huizes droeg een symbolische sleutel aan een ketting op haar kleding.

Rituele Verbranding
Voor de mysterieuze godenwereld is, net als in het dagelijks leven van de Vikingen, ook in de tentoonstelling een speciale plaats. Zoals het Walhalla, de Asen en de Wanen (godenfamilies) en de Nornen(schikgodinnen) en de Walkuren (oorlogsgodinnen), maar ook de vele amuletten die tijdens opgravingen zijn teruggevonden. Ook aan de zeer streekgebonden rituelen rondom begrafenissen wordt aandacht besteed. Een opvallend ritueel is de crematie door de dode in een schip te leggen en dat schip in brand te steken. In de meeste graven werd maar een handjevol spijkers teruggevonden. Vermoedelijk werd niet iedereen in een compleet schip gecremeerd, dat was te kostbaar.

Belevenisvolle tentoonstelling
Met deze belevenisvolle tentoonstelling ontkracht het Gallo-Romeins museum een aantal verhalen die in de middeleeuwen zijn opgeschreven en laat een compleet beeld zien van het dagelijks leven van zeer kunstzinnige mensen. Die smerige barbaren die plunderend en moordend rondtrokken, hadden o.a. oorlepels, gedecoreerde kammen, en met filigrein versierde sieraden.
Volg het gesponnen draad van de Nornen en ga op zoek naar de ziel van de Vikingen. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 15 maart 2015.

Wil je meer weten


Geen opmerkingen:

Een reactie posten